top of page

Airline pilot program

Airline pilot program

Často kladené otázky

Pro koho je program určen? 

Program je určen pro zájemce o licenci profesionálního pilota a pracovní příležitost u letecké společnosti SMARTWINGS. 

Co je cílem programu? 

Zajištění efektivního a vysoce kvalitního výcviku ATPL rozšířeného o specifické znalosti a dovednosti, potřebné pro následnou bezproblémovou integraci do letecké společnosti SMARTWINGS​. 

Jaké jsou termíny pro program – do kdy je potřeba podat přihlášky atd.? 

 • Podání přihlášek do CADET PROGRAMU: do 31. ledna 2023 

 • Výběrové řízení kandidátů do CADET PROGRAMU: v průběhu února 2023 

 • Výcvikový kurz ATPL: březen 2023 – srpen 2024​ 

 • Výběrové řízení na pozici First Officer SMARTWINGS: září – listopad 2024​ 

Jsou vůbec potřeba noví piloti/nové pilotky?  

Celý svět mluví o tzv. „pilot shortage“, tedy nedostatku pilotů. Statistika říká, že v roce 2025, tedy velmi brzy po Vaší graduaci, bude potřeba 30 tisíc nových pilotů ve světě. Níže jsou uvedené statistiky potřeb nových pilotů v různých regionech světa pro delší časové období: 

Boeing prediction pilot demand till 2041.PNG

Jak můžete vidět na výše uvedených grafech, statistikách dvou největších výrobců dopravních letadel, které jsou vytvořeny mj. na základě podepsaných objednávek na dopravní letadla pro dané trhy a dalších faktorů, zájem o nové dopravní piloty v příštích dvaceti letech bude obrovský – jen na evropském trhu je potřeba přes 110 tisíc nových pilotů v průběhu 20 let. 

Můžu se jako žena přihlásit do programu? Neznám moc žen pilotek.

 

Je pravdou, že v letecké dopravě je malé procento žen pilotek. My jako letecká škola F AIR ženy v letectví podporujeme a naopak jsme za ženy v letectví velmi rádi. Vzhledem k obecné podpoře gendrové vyrovnanosti ze strany společnosti i ze strany Evropské unie máte v současné době jako žena po úspěšném absolvování programu a výběrového řízení cestu k úspěšné kariéře pilotky zcela otevřenu.  

Jaká je výhoda absolvovat Cadet program Smartwings 2023/2024 oproti standardnímu výcviku v jiné letecké škole?  

Celý program probíhá formou integrovaného výcviku ATP(A) dle standardů EASA (Evropská agentura pro bezpečnost v letectví). Výcvik je zahájen teoretickou výukou, která následně probíhá paralelně s praktickým letovým výcvikem. V průběhu skládají studenti průběžně teoretické zkoušky ATPL a na závěr výcviku praktické zkoušky CPL/IR/MEP v letadle.  

Obsah a průběh programu je v souladu s provozními požadavky Smartwings, pod dohledem odborného garanta a instruktorů schválených Smartwings, kteří se programu i přímo účastní. Velkou výhodou je kurz MCC (spolupráce vícečlenné posádky) přímo na simulátoru Boeing 737. Navíc po úspěšném absolvování výcvikového programu v řádném termínu Vám letecká společnost Smartwings garantuje Vaši účast na výběrovém řízení na pozici F/O v termínu září – listopad  2024. Podstatnou součástí programu oproti standardnímu kurzu je specifická příprava na výběrové řízení a seznámení s provozem společnosti Smartwings. 

V průběhu programu Vás oproti standardnímu kurzu čeká: 

 • Koordinace termínů skládání závěrečných teoretických zkoušek s ÚCL  

 • Observer lety v kokpitu letadel SMARTWINGS 

 • Exkurze v různých typech provozu (plánování, operační oddělení, servis a údržba letadel, ...) 

 • Odborné exkurze (ŘLP a pracoviště Letiště Praha) 

 • Odborné přednášky a prezentace vedené významnými osobnostmi z oboru letectví​ 

Musím po absolvování programu nastoupit u společnosti Smartwings, jsem k tomu nějak vázán(a)? 

Cílem programu je Vás úspěšně dovést na výběrové řízení u společnosti Smartwings na podzim 2024, to úspěšně absolvovat a začít kariéru jako F/O na Boeingu 737 u největšího českého leteckého dopravce. Ale vázán(a) zúčastnit se výběrového řízení nejste. V rámci programu získáte EASA licenci CPL(A)/MEP/IR(A) s ATPL frozen a certifikát o absolvování MCC a AUPRT. S touto licencí se můžete hlásit u jakékoliv evropské letecké společnosti a po snadné konverzi i mimo Evropu. 

Jaké jsou Vaše požadavky na uchazeče o Cadet program Smartwings? 

 

Potřebujete mít: 

 • Úplné středoškolské vzdělání 

 • Znalost angličtiny na úrovni B2 dle Evropského referenčního rámce 

 • Osvědčení zdravotní způsobilosti I. třídy (jsme připraveni Vám pomoci při zajištění zdravotní prohlídky) 

 • Program je určen pro zájemce bez jakýkoliv leteckých zkušeností až po úroveň PPL(A) – adekvátní část Vašeho náletu bude dle předpisu uznána do integrovaného kurzu 

Kolik stojí a kdo financuje program Smartwings? 

 

Cena Cadet programu Smartwings 2023/2024 je zcela srovnatelná s obdobnými kurzy v ČR a střední Evropě, jejichž obsahem je výcvik pro získání licence CPL(A) s kvalifikací MEP/IR a certifikáty ATPL(A) teorie (ATPL(A) frozen), AUPRT a MCC.  Konkrétní cenovou nabídku zašleme všem zájemcům na základě vyhodnocení jejich vstupních předpokladů a případných dosavadních leteckých zkušeností.  

Vnímáme, že ne každý má potřebné finance v průběhu 18 měsíců k dispozici, proto Vám nabízíme možnost financování pomocí úvěru ve spolupráci s Komerční bankou.  

Kontaktujte nás

Děkujeme za odeslání!

Kontakt:​

​​Ivo Rozmanit

Training Operations Manager/Flight Instructor

Mobil:+420 737 553 260

Mail: airlines@f-air.cz

bottom of page